Gruppetinget vedtok 24 oktober at prosjektgruppa får gå videre i arbeid.

20161024_195714

Innstillingen lyder som følgende:

«Gruppetinget’s innstilling:

Prosjektgruppa får fullmakt til å inngå kontrakt med egnet byggmester for ferdigstillelse av en hytte innenfor vårt budsjett og speidergruppas ønsker.

Midlene som kan benyttes inkluderer både forsikringssum og hyttefondet.»

Arbeidet fortsetter!

Vi har inngått avtale med Nettpartner om å legge inn ny strømkabel til Ingerhaug. Det blir lagt inn jordkabel fra trafostasjon ved hovedvei og fram til hytta. Utførelsen av dette vil starte umiddelbart.

Nå har vi endelig fått på plass utførende av riving og utbedring av vei. Det blir SH anlegg AS som tar jobben for oss, dei skal utbedre veien opp til hytta på baksiden, køyre vekk brannruinene samt rive hyttemuren. Nå gjenstår det å få sendt inn rivesøknad til Sarpsborg kommune, satser på at vi får sendt inn den på mandag som kommer. Så fort søknaden er godkjent så starter SH anlegg jobben.