Bevern

Bever'n er tilbudet for våre yngste speidere, 6 til 7 år (1. og 2. klasse). Våre møter er på onsdager fra kl 18.00 til 19.30. Vi har plass til 15 - 20 Bevere hvert semester, og alle er velkomne.

I høstsemesteret lærer vi oss speiderloven og vi blir kjent med familien Johnsen. Beverne leker sammen, jobber sammen og hviler sammen. Noen møter holdes i "hula vår" i Petrikirken, men vi er også mye ute på tur i vårt nærområde. Mye brukte områder er: Gullskår, Bjørneklova og Borge.