guttetroppen1guttetroppen2guttetroppen3


Guttetroppen

Guttetroppen er den enheten i gruppa som er for gutter fra 5. til 10. klasse (10 - 16 år). Vi er litt i overkant av 20 speidere fordelt på 3 patruljer.
Vi har møter torsdager fra kl. 18.00 til 19.30(20.00). En torsdag i blant har vi troppsmøte, og ellers er det patruljemøter hvor de respektive peffene (patruljeførerne) har ansvaret for innholdet på møtet. Dette er Speidermetoden som Lord Baden Powell foreslo som patruljesystem. Patruljene har egne patruljerom i kirken.

Guttetroppen har sitt opphav fra 1925, så dette er altså den første enheten som ble dannet og var grunnlaget til 1. Kjølberg. De var på det tidspunktet 17 speidere som ble delt inn i 2 patruljer, Løve og Tiger. Året etter økte medlemstallet og enda en ny patrulje ble dannet, Bjørn. 
 
 De patruljene vi har i dag er Løve, Bjørn og Gaupe