Gruppestyremøte med enhetsledere - Gruppa

Beskrivelse

Vi tar et gruppestyremøte med enhetsledere før sommeren.
Innkalling kommer