Koding med Arduino

En introduksjon til koding ved bruk av Arduino mikrokontroller

Hva er koding

Koding, eller programmering, går ut på sette opp en serie med instruksjoner som styrer en maskin. Disse instruksjonene bestemmer hva maskinen skal gjøre når man f.eks. trykker på en knapp. Denne nettsiden er også programmert, og koden bestemmer hvordan den ser ut og hva som skjer hvis trykker på eller holder over ting. Hvis du er på en PC så kan du prøve å trykke på Ctrl + U (Windows) eller Command + Option + U (Mac) for å se koden for denne nettsiden.

Hva er Arduino

Arduino er en åpen-kildekode plattform som er basert på enkel program- og maskinvare. Arduino mikrokontrolleren har innganger hvor man kan koble til lyssensor, knapper osv. og utganger hvor man kan koble til lysdioder(LED), summer(lyd), motorer osv. Ved hjelp av et program på datamaskinen lager man en kode, et sett av kommandoer som arduinoen skal følge. Koden sendes over til mikrokontrolleren via USB-kabel. Når koden er lastet over, kan programmet kjøre på arduinoen uten at den er koblet til en datamaskin.

Last ned programvaren

For å kunne programmere arduinobrikken må man ha et program installert på datamaskinen. Programmet kan lastes ned herfra. https://www.arduino.cc/en/software

Hvis det tar litt tid å laste ned programmet kan du spille litt Arduino Memory for å få tiden til å gå. Det finnes to varianter. En hvor du må finne matchende bilder og en hvor du må matche bildet med navnet. Trykk på kortene for å åpne spillet i en ny fane.

Klargjøring

Mange av delene er små og kan lett forsvinne. Det er derfor lurt å ha det samlet. Når du skal gjøre klart utstyret tar du Arduinoen og koblingsbrettet (disse henger sammen) og USB-kabelen ut av boksen. La koblingskablene ligge oppi boksen. De forskjellige delen kan tas ut av ziplock-posen men la også disse ligge oppi boksen. Ta lokket til boksen og legg det opp ned. Her kan du legge resistorene og de delene du skal bruke. I listen nedenfor ser du innholdet i hvert sett.

Oppsett

Hvordan bruke programmet

Dette er et skjermbilde av Arduino-programmet i Windows. Det er også tilgjengelig på Mac, Linux og i nettleseren.

Øverst finner du menylinja som i de fleste andre programmer. Under finner du en linje med snarveier.

Ved å trykke på Haka eller Ctrl + R verifiseres koden og kompileres(gjøres klar til opplasting). Evt. feilmeldinger vil dukke opp i det svarte feltet nederst. Du kan bli spurt om å lagre før den kompilerer dersom du ikke allerede har gjort det.

Ved å trykke på Høyrepila eller Ctrl + U lastes koden inn på Arduinoen. Dersom du ikke har kompilert koden blir dette gjort automatisk før opplasting. Dersom programmet finner feil blir ikke koden lastet opp.

Ved å trykke på Arket eller Ctrl + N åpner du en blank skisse i et nytt vindu.

Ved å trykke på Pil opp eller Ctrl + O kan du åpne en skisse du har lagret.

Ved å trykke på Pil ned eller Ctrl + S lagrer du skissa du holder på med.

Ved å trykke på Forstørrelsesglasset (helt til høyre) eller Ctrl + Shift + M åpner du seriell overvåker. Ved å legge inn egne kommandoer i koden, kan man få info fra Ardunioen via seriell overvåker.

Nedenfor snarveilinja ser du alle fanene i skissen (på bildet er det bare én). Ved å trykke på Trekanten (helt til høyre) får man opp en meny der man kan legge til, navne om og slette faner. Her kan man også bytte mellom fanene hvis det er for mange til å vise på linja.

I fanen ser du at det allerede er lagt til kode som standard. void setup(){ } og void loop(){ }. Koden i void setup(){ } kjøres en gang når Arduinoen starter. Koden i void loop(){ } gjentas så lenge Arduinoen er på.

Før du kan laste opp koden til Ardinoen må du sjekke at "Arduino/Genuino Uno" er valgt som kort og at usb-porten Arduinoen er koblet til er valgt under port. Dette finner du under verktøy på menylinja. Se bilde nedenfor.

De forskjellige delene

Playknowlogy Uno

Arduino mikrokontroller. Det er denne som kjører koden.

Koblingsbrett

Dette brukes for å koble sensorer, knapper osv. til Arduinoen.

USB-Kabel

Brukes til å koble Arduinoen til en datamaskin, slik at den kan programmeres.

Koblingskabler

Brukes sammen med koblingsbrettet for å koble knapper, sensorer osv. til Arduinoen.

Resistorer

Disse har forskjellig motstand(målt i Ohm ). Brukes for å redusere strømstyrken i en krets.

Lysdioder

Små lysdioder i forskjellige farger. Det lengste beinet er den positive enden.

Knapper

Knapper i forskjellige farger. Kan kobles til Arduino for å gi input.

Lysdiode RGB

Lysdiode som kan justere mengden rødt, grønt og blått for å lage alle slags farger.

Lyssensor

Lyssensor som gir et variabelt signal basert på hvor mye lys den mottar.

Summer

Summeren gir fra seg en lyd når den kobles til strøm. Ved å variere frekvensen kan man lage forskjellige toner.

Potentiometer

Med potentiometer kan man justere hvor mye strøm som slipper gjennom. Kan brukes som input eller del av en krets.

Prosjekter