Blinkende Morse

Deler

Oppsett

Kode

// Setup kjører en gang når du trykker på reset eller plugger i brettet
void setup() {
 // setter digital pin 2 som en inngang(INPUT).
 pinMode(2, INPUT);
 // setter digital pin 13 som en utgang(OUTPUT).
 pinMode(13, OUTPUT);
}

// Loop kjører igjen og igjen for alltid
void loop() {
if(digitalRead(2) == HIGH){
 digitalWrite(13, HIGH); // skrur LED på når knappen trykkes
}else
 digitalWrite(13, LOW); // skrur LED av når knappen ikke trykkes
}
}

Ekstraoppgave

Forsøk å sende et ord til en av de andre speiderne ved bruk av morse. Morsenøkkelen under kan da være til hjelp. Den leses ovenfra og ned til den bokstaven du er ute etter. Hvite felt er prikk(kort) og svarte felt er strek(lang)

“Morse” vil da bli - - / - - - /. - . / . . . / .