Minipiano

Deler

Oppsett

Kode

Lag en ny fane ved å trykke på den lille nedoverpila oppe til venstre i arduino programmet og velg ny fane(new tab). Du kan også trykke på Ctrl + Shift + N. Gi den nye fanen navnet pitches.h. Lim deretter koden nedenfor inn i den nye fanen.

/*************************************************

 * Public Constants

 *************************************************/

#define NOTE_B0  31
#define NOTE_C1  33
#define NOTE_CS1 35
#define NOTE_D1  37
#define NOTE_DS1 39
#define NOTE_E1  41
#define NOTE_F1  44
#define NOTE_FS1 46
#define NOTE_G1  49
#define NOTE_GS1 52
#define NOTE_A1  55
#define NOTE_AS1 58
#define NOTE_B1  62
#define NOTE_C2  65
#define NOTE_CS2 69
#define NOTE_D2  73
#define NOTE_DS2 78
#define NOTE_E2  82
#define NOTE_F2  87
#define NOTE_FS2 93
#define NOTE_G2  98
#define NOTE_GS2 104
#define NOTE_A2  110
#define NOTE_AS2 117
#define NOTE_B2  123
#define NOTE_C3  131
#define NOTE_CS3 139
#define NOTE_D3  147
#define NOTE_DS3 156
#define NOTE_E3  165
#define NOTE_F3  175
#define NOTE_FS3 185
#define NOTE_G3  196
#define NOTE_GS3 208
#define NOTE_A3  220
#define NOTE_AS3 233
#define NOTE_B3  247
#define NOTE_C4  262
#define NOTE_CS4 277
#define NOTE_D4  294
#define NOTE_DS4 311
#define NOTE_E4  330
#define NOTE_F4  349
#define NOTE_FS4 370
#define NOTE_G4  392
#define NOTE_GS4 415
#define NOTE_A4  440
#define NOTE_AS4 466
#define NOTE_B4  494
#define NOTE_C5  523
#define NOTE_CS5 554
#define NOTE_D5  587
#define NOTE_DS5 622
#define NOTE_E5  659
#define NOTE_F5  698
#define NOTE_FS5 740
#define NOTE_G5  784
#define NOTE_GS5 831
#define NOTE_A5  880
#define NOTE_AS5 932
#define NOTE_B5  988
#define NOTE_C6  1047
#define NOTE_CS6 1109
#define NOTE_D6  1175
#define NOTE_DS6 1245
#define NOTE_E6  1319
#define NOTE_F6  1397
#define NOTE_FS6 1480
#define NOTE_G6  1568
#define NOTE_GS6 1661
#define NOTE_A6  1760
#define NOTE_AS6 1865
#define NOTE_B6  1976
#define NOTE_C7  2093
#define NOTE_CS7 2217
#define NOTE_D7  2349
#define NOTE_DS7 2489
#define NOTE_E7  2637
#define NOTE_F7  2794
#define NOTE_FS7 2960
#define NOTE_G7  3136
#define NOTE_GS7 3322
#define NOTE_A7  3520
#define NOTE_AS7 3729
#define NOTE_B7  3951
#define NOTE_C8  4186
#define NOTE_CS8 4435
#define NOTE_D8  4699
#define NOTE_DS8 4978

Nå limer du inn koden nedenfor i hovedfanen i arduinoprogrammet.

#include "pitches.h"

// notes to play, corresponding to the 4 buttons:
int notes[] = {
  0, 0, NOTE_C4, NOTE_D4, NOTE_E4, NOTE_G4
};

void setup() {
  pinMode(2, INPUT);
  pinMode(3, INPUT);
  pinMode(4, INPUT);
  pinMode(5, INPUT);
}

void loop() {
  for (int buttonPin = 2; buttonPin <= 5; buttonPin++) {
    // get a button reading:
    int buttonState = digitalRead(buttonPin);

    // if the button is pressed:
    if (buttonState == HIGH) {
      // play the note corresponding to this button:
      tone(9, notes[buttonPin], 20);
    }
  }
}

Ekstraoppgave

Forsøk å spille denne sangen på minipiano.

Mary hadde et lite lam
E D C D E E E

lite lam, lite lam
D D D E G G

Mary hadde et lite lam
E D C D E E E

med ull så hvit som snø.
E D D E D C

Du kan også se om du finner en annen melodi som bare har 4 noter og bytte ut notene.