Regnbue LED

Deler

Oppsett

Kode

// variabler for å lagre LED fargen
int Rverdi = 254, Gverdi = 1, Bverdi = 127;;
int Rretning = -1, Gretning = 1, Bretning = -1;

// konstanter for å navngi pinnene
const int Roed = 13, Groenn = 12, Blaa = 11;
void setup() {
}

void loop() {
 //send PWM signaler til LEDene
 analogWrite(Roed, Rverdi); // skriv analogt signal
 analogWrite(Groenn, Gverdi);
 analogWrite(Blaa, Bverdi);

Rverdi = Rverdi + Rretning; //endre verdien på LEDene
Gverdi = Gverdi + Gretning;
Bverdi = Bverdi + Bretning;

 //bytt retning for hver farge når den når 255 eller 0
 if (Rverdi >= 255 || Rverdi <= 0)
 {
Rretning = Rretning * -1;
 }
 if (Gverdi >= 255 || Gverdi <= 0)
 {
Gretning = Rretning * -1;
 }
 if (Bverdi >= 255 || Bverdi <= 0)
 {
Bretning = Bretning * -1;
 }
 delay(10); //litt forsinkelse slik at du rekker å se fargene skifte
}