Onsdag 2. mars er det fredsmarsj i gågata. Det starter kl 17.50 ved rådhuset og er ferdig ca 19.00 samme sted.

Vi går i fredsmarsj for å markere at "En speider arbeider for fred og forståelse mellom mennesker".  Vi sees!

Hver onsdag går det en fredsmarsj i gågaten i Fredrikstad. Noen ganger er det mange som går. Andre ganger bare fire eller fem – 2.mars 2016 skal vi være med og det hadde vært gøy om vi blir veldig mange.

Hver onsdag går det en fredsmarsj og det har det gjort helt siden 2001. Den starter klokken seks på ettermiddagen og varer til syv. Noen går bare en kort tid, mens andre går hele timen. Men alle er med og ytrer sin mening om det meningsløse ved krig og terror.

Symbolene er fredsflagg og fakler, en stille protest mot all krigføring.