Vi retter oss etter oppdatert informasjon fra helsemyndighetene. Alle våre møter avlyses fremover for å begrense smitte. Vi vil komme med mer informasjon i forkant av oppstart av møter. Vi oppfordrer alle til å gjøre nødvendige tiltak også på andre arenaer. "En speider kjenner ansvar for seg selv og andre." Vis solidaritet, og delta på dugnaden.


Hei,

Vi følger med på de anbefalinger som gis fra helsemyndigheter relatert til Covid-19.
Inntil videre gjennomføres møter som planlagt.
Alle oppfordres også til fokus på god håndhygiene, gode "hostevaner" og at folk holder seg hjemme om de ikke er i form.

Når det gjelder større arrangementer vil vi komme tilbake med oppdateringer rundt dette.

https://speiding.no/nyhetsarkiv/koronavirus-oppdateres/

 

Foto: Peter Wong / (CC BY-NC-SA 2.0)