Oppdatert informasjon om speideraktivitet våren 2020

Som følge av råd og veiledninger fra helsemyndigheten 12. mars valgte vi å avlyse våre speidermøter i nærmeste fremtid. Vi har til nå forsøkt oss med hjemmespeiding via Spond og ønsker å fortsette med dette. Å drive speiding uten å møtes fysisk er ikke bare nytt for speiderne, men også for oss ledere. Vi håper derfor på forståelse for at aktiviteten er mindre i denne perioden. Vi vet at det er mange som har en endret hverdag med hjemmekontor, hjemmeskole osv. Det er ikke et ønske fra oss at opplegg vi kommer med skal bli en ekstra byrde for dere der hjemme. Etter avgjørelse i gruppestyremøte 22. april tar vi utgangspunkt i oppstart med fysiske møter for enhetene til høstsemesteret. Vi forholder oss kontinuerlig til nye råd og anbefalinger. Vi vil sende ut ny informasjon ved evt. endringer. Informasjon kommer primært via Spond, men vi benytter også hjemmesiden og vår facebookside til mer generell informasjon.

 

Utleie av hytte og lån av utstyr

I påsken hadde vi suksess med å låne ut utstyr til de av våre speidere som ønsket å dra på tur på egenhånd. Vi oppfordrer speiderne våre til å fortsette å dra på tur på egenhånd, og vil derfor fortsette med utlån av utstyr til de som ønsker det. For å forhindre smitte legges utstyret i karantene før neste utlån. Vi oppretter arrangement i Spond når vi har åpent for å låne utstyr.

Nå som hytteforbudet er opphevet så åpner vi også for at hytta vår kan leies igjen. Alle som leier må forholde seg til gjeldende regler for hvor mange som kan være samlet. Vi vet at mange må tenke annerledes når det kommer til ferie i sommer og ønsker derfor å tilby dette som et alternativ. Vi tar forhåndsregler og vil unngå å ha utleie på tilstøtende datoer.

 

Inntekter og dugnad

Dugnad med loddsalg som var planlagt er nå ikke mulig å gjennomføre på grunn av de tiltakene som er satt i verk. I stedet kommer vi til å gjennomføre dugnad via Spond som vi var med å teste før jul. Hver speider vil få en egen lenke fra Spond som kan deles til venner og familie via sosiale medier eller via meldinger. Foreldre kan dele for de speiderne som ikke er gamle nok selv. Når man går inn på lenken vil man få mulighet til å kjøpe forskjellige produkter som sendes direkte fra Spond. Det er derfor ikke noen risiko for at vi sitter igjen med usolgte produkter. Mer informasjon kommer når dugnaden er klar.

Speiderhilsen Gruppestyret