Vi starter opp høstsemesteret 26. august.

Bevern (1. og 2. klasse) har møte 18:15 - 19:15 på Vispen.
Småspeidern (3. og 4. klasse) har møte 18:00 - 19:30 i Petrikirken.
Troppen (5. - 10. klasse) har møte 18:00 - 19:30, Vispen.

Vi ønsker at speideren skal være et trygt sted, også i disse tider. For at det skal være mulig må vi alle bidra.

 

  • Ha god hånd- og hostehygiene.

  • Hold avstand (1m).

  • Unngå klemming, håndhilsing osv. og deling av utstyr.
  • Har du forkjølelsessymptomer eller luftveisinfeksjon, hold deg hjemme.

Vi tar hensyn og følger anbefalinger ifht. smittevern. Ved nye anbefalinger følger vi opp og kommer med eventuelle endringer. Dette vil sette noen begrensninger for hva slags opplegg vi kan gjennomføre og vi håper på forståelse for det.
Vi gleder oss til å starte opp igjen. Speiderhilsen Lederne.

 

Se også råd fra kommuneoverlegen om når du skal holde deg hjemme fra barnehagen, skolen eller jobben. Disse rådene er også gjeldende for fritidsaktiviteter.
https://www.fredrikstad.kommune.no/aktuelt/nar-skal-jeg-holde-meg-hjemme/