12. oktober avholdes høstens gruppeting. Alle medlemmer i gruppa over 12 år kan delta. Se innkalling og forslag til semesterplan nedenfor.

Innkalling til gruppeting høst 2020

Forslag semesterplan vår 2021