Ledere og speidere innkalles herved til kretstingets halvårsmøte. Møtet avholdes i.h.t. aktivitetsplan 27. oktober 2020 i Fredrikstad Frikirke og begynner kl. 1900 og er beregnet til å være ferdig kl. 2130.

Kretstinget er kretsens øverste myndighet og består av kretsstyrets medlemmer og valgte representanter for gruppene. Det vises til NSF`s lover § 2-3-2 og § 2-3-3. Liste med navn på gruppenes representanter på kretstinget leveres møteledelsen senest 5 minutter før møtestart.

Møtet foregår i Fredrikstad Frikirke, på hjørnet Bryggeriveien / Apenes gate, her er god plass og hensyntatt ift. Covid-19. Liste for fremmøtte for evnt. smittesporing blir lagt ut ved inngangsdøra. Er du litt småsjuk, hold deg likevel hjemme. Det er gratis parkering i Torvbyen parkeringshus, så sett av tid til dette.

Gruppene bes kurse sine nye delegater i våre møteregler, slik at dette er kjent på forhånd, se gjerne vedlagte brosjyren «Speiderdemokrati for dummies» og forslag til forretningsorden.

Det vil bli servert en aldri så liten pizzaslice og kaffe/mineralvann underveis.

Kretstinget ligger også som arrangement i Spond. Kjølberg kan delta med 15 delegater (1/3 under 26 år) + gruppeleder.

Innkalling til Kretstingets Halvårsmøte 27. oktober 2020

Forslag til budsjett 2021

Forslag til aktivitetsplan 2021

Antallsliste pr. 31.12.2019

Rettledning antall delegater til kretsting og korpsting 2020

Speiderdemokrati for dummies