Hva er speiding?

Når speidere, som voksne, tenker tilbake på sin speidertid, husker de selve aktivitetene de gjorde i speideren, turene de var på, vennene de fikk. Speidere får ikke nødvendigvis med seg at det finnes et mål med stort sett alt de gjør i speidersammenheng. Dette målet er å utvikle selvstendige og ansvarsbevisste mennesker. Vi håper selvfølgelig at den kunnskapen og ferdighetene speidere tilegner seg, kommer dem til nytte i framtiden. Men den enda mer viktige bagasjen speiderne får med seg etter en karriere i speideren, er øvelsen i ansvar, medbestemmelse og samarbeid, mestringfølelsen og tryggheten på seg selv, og ikke minst ledelseserfaringen og de gode holdningene.

 

Kjerneverdiene våre 

Norges speiderforbund vedtok i 2006 fire kjerneverdier som skal kjennetegne det vi
holder på med i det daglige speiderarbeidet. Disse fire kjerneverdiene kan gjøre det lettere å sette ord på hva vi mener god speiding skal gi oss. Kjerneverdiene våre er: Friluftsliv, Vennskap, Opplevelser og Samarbeid. 

 

Hva er det som gjør oss unike? 

Friluftsliv er viktig for oss speidere, men speiding er ikke en ren friluftsaktivitet.
Vi bruker friluftsliv som en metode og naturen som en arena for læring og
opplevelser. Speiding består av mange elementer, og det er kombinasjonen av
disse som bidrar til å gjøre den til verdens største barne- og ungdomsorganisasjon.
Blant disse elementene er: vennskap og samarbeid, lek og fantasi, tilhørighet og
ansvar, medbestemmelse og engasjement, opplevelser og utfordringer, kunnskap og
ferdigheter. Alt dette kommer til uttrykk gjennom speidernes verdigrunnlag,
treningsprogram og ikke minst speidermetoden (les mer om disse under egne punkter i venstremenyen).
Verdens speiderforbund (WOSM) og Verdens jentespeiderforbund (WAGGGS )
framhever speidermetoden som selve essensen i speidingen. Det er det som skiller
speiderbevegelsen fra alle de andre. Skolen har samme formål som speideren - nemlig å utvikle barn og ungdom til å bli ganglige samfunnsborgere. Flere organisasjoner bedriver noen av de samme aktivitetene som speideren. Men det er altså bredden og metoden - hvordan vi gjør tingene – som skiller oss fra alle de andre. 

Selv om det er speidermetoden som gjør speiderbevegelsen unik, er det fortsatt
viktig for oss speiderledere å huske at det finnes et mål med alle aktivitetene og det
arbeidet som vi gjør. Speideren utvikler selvstendige og ansvarsbevisste mennesker
for at de skal kunne bidra aktivt til å gjøre vår verden litt bedre. Uten dette store målet kan vi ende opp med å fokusere på en mer ensidig og individualistisk personlighetsutvikling.