Leirforberedelser - Småspeidern

Beskrivelse

Vi skal på småspeiderleir og har forhåndsoppgaver vi skal forberede.