Gruppeting med årsmøte (obs på tirsdag) - Småspeidern

Beskrivelse

For alle speidere fra det året de fyller 12 år.
Innkalling ligger vedlagt. Vedlegg finner du på hjemmesiden.