Småspeidermøte - Småspeidern

Beskrivelse

Leirforberedelse.
I juni skal vi på småspeiderleir, og vi har noen oppgaver å forberede før dette.
Ta med kveldsmaten hvis dere vil.