Vi har mottat i dag skjønnet over Ingerhaug. Dette er dokumentet som viser hva vi får i erstatning for hytta som brann. Beløpet skal dekke alle våre kostnader med å oppføre en ny hytte i samme sjanger men med dagens tekniske krav. Så da har vi summen som vi kan jobbe ut i fra. På bakgrunn av anbud osv i fremtiden, kan vi ikke gå ut med summen.

Velkommen til Ingerhaugbloggen! Her vil det komme oppdateringer om hva som skjer underveis med bygging av vår nye speiderhytte.

Vi tenker å ha løpende oppdateringer hvor vi ber om tips, forslag, ønsker, argumenter og annet type tilbakemelding fra alle, enten du er speider, leder, forelder eller en som bare bryr seg om speiderhytta og speidergruppa vår.

Ingerhaug