Første møte med gruppetingets innstilling i ryggen.

Prosjektgruppa hadde mandag 14 november møte med Hus1 om bygging av speiderhytte.

Hus1 er positive og veldig behjelpelige med få mest mulig ut av den nye speiderhytta.

Innen kort tid vil bygging av ny speiderhytte starte!

20161114_194559

Gruppetinget vedtok 24 oktober at prosjektgruppa får gå videre i arbeid.

20161024_195714

Innstillingen lyder som følgende:

«Gruppetinget’s innstilling:

Prosjektgruppa får fullmakt til å inngå kontrakt med egnet byggmester for ferdigstillelse av en hytte innenfor vårt budsjett og speidergruppas ønsker.

Midlene som kan benyttes inkluderer både forsikringssum og hyttefondet.»

Arbeidet fortsetter!